Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetleri

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu , YG (Yüksek Gerilim) Elektrik Tesislerinde can mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli durumlara karşı öncelikle hayati ve maddi güvenliği sağlamak ve kayıpları önlemek için gerekli yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetlerinin üstlenilmesi işidir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. maddesine göre, trafoya sahip işletmelerin bünyelerinde Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu yetki belgesine sahip bir elektrik mühendisi bulundurmalı veya SMM belgesine sahip dışardan bu yetki belgesine sahip bir mühendisik firmasından danışmanlık hizmeti alınması zorunlu kılınmıştır. Firmanız için gerekli sorumluluğu üstlendikten sonra, yüksek gerilim tesislerinizin periyodik denetlenmesi, tesislerin mevcut durumda işletme yönünden kusur ve eksikliklerinin bulunup bulunmadığını belirleyerek işletmenize rapor edilir.