Danışmanlık Hizmetleri

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir. Burada önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler olmalarıdır. Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır. Ayrıca danışmanlar tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak koşuluyla hizmet sağladığı kuruluşun çıkarlarını gözetmeli, elde ettiği sonuçları kurumla paylaşarak yol gösterici stratejiler oluşturmalıdır. Bu bağlamda RoyTek Endüstriyel Otomasyon: - Üretim Danışmanlığı - Ar-Ge Danışmanlığı - Bilişim Danışmanlığı - Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı - Proje Yönetimi Danışmanlığı - Marka ve Patent Danışmanlığı hizmetlerini işbirliği yaptığı firmalara sunmaktadır.